RealProgress

Högkvalitativ projektledning och interimlösningar på chefsnivå

RealProgress

RealProgress arbetar med högkvalitativ projektledning och interimlösningar på chefsnivå. Företaget har en stark kultur som betonar vikten av att vara lyhörda och flexibla, för att leverera resultat som inspirerar både kunder och kollegor. RealProgress har en proaktiv inställning till projektledning, vilket innebär att vi aktivt söker efter lösningar och identifierar potentiella problem innan de uppstår.

RealProgress tror på en öppen kommunikation och att arbeta tillsammans för att uppnå projektens mål. Genom att vara flexibla och lyhörda kan vi anpassa vårt projektledarskap till varje given utmaning och leverera högkvalitativ projektledning som inspirerar och motiverar alla involverade parter.

Med vår breda kompetens kan vi hjälpa till med att starta upp projekt och driva dem i mål, vi kan bidra med idéer och kompetens under en utvecklingsfas och få ny fart i projekt som stannat av eller tappat tempo. Kunder kan anlita oss om det krävs förstärkning under ett visst skede av ett projekt och vår arbetsmodell ger ett starkt stöd för både långsiktiga helhetsåtaganden och mer avgränsade insatser.

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
Mail: info@realprogress.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
Mail: info@realprogress.se

Örebro

Rudbecksgatan 7
702 11 Örebro

Tel: 021-129601
Mail: info@realprogress.se

En del av Real Cognit Group